Francois Joyaux

francois-joyaux

François Joyaux, – rosarianin, założyciel w roku 1998,  l’Association Rosa Gallica .Celem Stowarzyszenia jest propagowanie badań i ochrona historycznych odmian francuskich. Począwszy od wiosny 1999 r, Stowarzyszenie zaczęło publikować biuletyny mające na celu dokumentowanie badań i informowanie  innych o tej ważnej pracy. Sam uprawia i kolekcjonuje  stare róże od ponad 30 lat.  Jest to człowiek o zda się,  niewyczerpanej wiedzy w przedmiocie  róż.

W ogrodzie Mayenne – otwartym dla publiczności –  stworzył kolekcję róż galijskich, najbardziej wszechstronną na świecie, która została zakwalifikowana i potwierdzona przez Krajową kolekcję CCVS (Komitet specjalistycznych zbiorów roślin). Jest autorem licznych artykułów i książek na temat starych róż, opublikował :

w 1998 roku ważną książkę” La Rose de France”,

a w  2001 „Rose, une passion française (1778-1914)”.

„Dwa wieki róż, kreacje różane rodziny  Guillot ”

„Nouvelle encyclopedie des roses anciennes”.

„Les roses de l’Imperatrice”,

La rose de France:

Rosa Gallica et sa descendance. I inne.

Pod hasłem: Francuski program ochrony róż, w ciągu 10 lat zbudował krajowy zbiór gallicas. Spośród około 3000 odmian , jakie istniały w połowie XIX wieku, zidentyfikowano z pomocą  i z wykorzystaniem techniki markerów molekularnych 300 odmian. DNA wszystkich istniejących odmian zostały wyodrębnione . Jest to bardzo ważne jako,  że jest to pierwszy raz, kiedy jakaś grupa róż jest badana jako całość – oczywiście ta dostępna. Informacje te, przechowywane są w centralnej bazie danych.

Geneza tego projektu sięga 1992 roku, kiedy François Joyaux rozpoczął zbieranie róż galijskich tworząc rosarium, znane jako Roseraie de la Cour de Commer. Stało się ono wyjątkową kolekcją, która obecnie obejmuje około 1300 odmian róż. Istotną cechą tego ogrodu, wyróżniającą go z innych jest kolekcja 300 odmian Gallicas, co czyni ją najbardziej kompleksowym zbiorem róż galijskich na świecie.

Kolekcja została stworzona z zachowaniem  zasad najwyższej staranności. Róże które znajdują się w  kolekcji  Cour de Commer nie są wybierane w oparciu o ich estetykę, czy jakieś szczególne piękno, ale dlatego, że potrzebują ochrony. Odmiany, które kwitną raz w roku, są  bardziej zagrożone wyginięciem niż inne odmiany, ponieważ nie są one tak popularne i nie są tak rozpowszechnione w handlu. Stowarzyszenie daje pierwszeństwo tym odmianom, ze względu na ich znaczenie historyczne. Róże, których nie były już w handlu, systematycznie, ponownie wchodzą do obrotu z pomocą tej  kolekcji. I nie ma lepszej nagrody dla pracy włożonej w tą kolekcję.

Ogród został oficjalnie uznany jako kolekcja narodowa w 1998 roku. Katalog z tej kolekcji Gallicas  opublikowany został pod tytułem „La Rose de France ” w tym samym roku.  Stowarzyszenie Rosa Gallica zostało również założone w tym samym czasie. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie badań i ochrony historycznych odmian francuskich. Począwszy od wiosny 1999 r., Stowarzyszenie zaczęło publikować biuletyny mające na celu dokumentowanie badań i informowanie  innych o tej ważnej pracy.

Napisz komentarz