L83

Mieszaniec r. kordesii. Rose germplasm.

Hodowca – Felicitas Svejda, rok 1984.

Kwiaty – pojedyncze, pięciopłatkowe, w kolorze intensywnie różowym.

Zapach -

Krzew – Jest to sporych rozmiarów krzew o charakterze klimbera. Jest to siewka , która nie weszła do obrotu handlowego, ale jej zasługi dla późniejszego rozwoju hodowli róż są trudne do przecenienia.

Liście

Pochodzenie – rosa  kordesii x G49./ AgCan/ -

To tytan wśród  mieszańców , które wyszły spod ręki F. Swejdy. Jej potomstwo, patrząc na jej wiek, niespełna 40 lat, budzi podziw:

AC Marie-Victorin
AC William-Booth
Balsgård  Anna
Balder
Balsgards Freja
Balsgårds Irma
Cherry Frost
Distant Zenith
George Vancouver
Louis Jolliet
Marie-Victorin
Overedclimb
PALS Niagara
Penn-07-01
Prairie Celebration
Prairie Charmer
Rosy Vision
Rudolfina
William Booth

II.

W drugim pokoleniu są to:Canadian Shield, Cap Diamand, Party Hardy, Peggy Stevens, Tommy,Watermelon Man, Morden Sunrise x Prairie Charmer Andre Carla.

III.

Bluebriar, Oso Easy, Oso Happy,

IV Cherry Frost,

HMF,  odnotowuje już szóste pokolenie, ale te mieszańce  autorstwa , na ogół młodszego pokolenia hybrydyzerów, nie maja jeszcze nazw handlowych.

L83 – to germplasm, rodzaj  żyjącego banku genów po który sięgają i będą sięgać kolejne pokolenia hodowców. Według wikipedii   ” Terminem germplasm określa się zbiór materiału genetycznego organizmu w postaci zbioru nasion lub tkanek.  Kolekcje plazmy zarodkowej mogą wahać się od kolekcji dzikich gatunków do elitarnych, udomowionych linii hodowlanych, które przeszły rozległą selekcję ludzką. Zbieranie plazmy zarodkowej jest ważne dla utrzymania różnorodności biologicznej i bezpieczeństwa żywnościowego.   Największym projektem zajmującym się zachowaniem zbioru materiałów genetycznych jest International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.                                       Co decyduje o atrakcyjności L83 mimo jej  problemów z powtarzaniem kwitnienia? Jest to przede wszystkim odporność na choroby grzybowe ale nade wszystko odporność na szkodniki. No i tak jak i u innych róż kanadyjskich odporność na niskie temperatury.

 

 

Napisz komentarz