Blue Violet

blue-velvet blue-velvet2

blue-velvet3 Fotografie  wykonałem w Ogrodzie Powsin, rok 2019.

Mieszaniec herbatni.

Synonim – Blue Velvet

Hodowca – Amerykański rosarianin nazwiskiem Perry, w roku 1981.

Te jedyne, dostępne informacje podaję za HMF

Napisz komentarz