Ville de Caen

ville-de-caen ville-de-caen2

ville-de-caen3 Fotografie – Ogród różany w Monza rok 2018

Hodowca – Michel Adam, rok 2003.

Kwiaty – czerwono – pomarańczowe.

Nic interesującego. Podatna na czarna plamistość.

Napisz komentarz