Waltham rambler

waltham-rambler Chromolitografia z Rosen Zeitung .

Mieszaniec Multiflora. Rambler.

Hodowca – William Paul , rok 1903

Ostatni opis tej odmiany pochodzi z roku 1936 i jest zawarty w Rosenlexikon. nie ma też dostępnych żadnych współczesnych fotogtafii . Należy więc domniemywać, że odmiana ta jest już utracona.

Napisz komentarz