Oeillet Flamand

oeillet-flamand-fharrell.jpg niezbyt wyraźna fotografia Franka Harrella nie daje szans na zidentyfikowanie tej róży. HMF wymienia trzy różne odmiany występujące pod ta sama nazwą. Będzie to róża galijska wyhodowana przez Viberta w 1845 roku ale opis jej nie pasuje do zamieszczonych fotografii. Dalej będzie to róża burbońska  Ogera z roku 1866 i wreszcie damasceńska nieznanego bliżej pochodzenia i z oglądu fotografii zdaję się to być właśnie  ona. Mamy więc fotografię nieokreślonej bliżej róży damasceńskiej. Niestety F. Harrell nie napisał mi w jaki sposób dokonywał identyfikacji tych róż, więc nie wiem też do jakiego stopnia jego fotografia jest wiarygodna.

oeilet-flamand-jpg2_

oeilet-flamand Fotografie – przez uprzejmość Pani Urszula Trętowska – Montisfont Abbey .

Fotografie Pani Trętowskiej też niczego nowego nie wnoszą. Zagadka nadal pozostaje nierozwiązana.

Napisz komentarz

You must be logged in to post a comment.