Barbara Skarga

Krzewiasta

Hodowca – Łukasz Rojewski – rok 2019

Kwiaty -ciemno czerwone, kuliste.

Zapach – pachnąca

Krzew -

Liście -

Pochodzenie -

Odmiana ta, została zaprezentowana przez hodowcę 26 10. 2019 roku w Pałacu Na Wodzie w Królewskich Łazienkach podczas uroczystości 100 lecia  urodzin wybitnej polskiej filozof, Barbary Skargi.  w tym roku/ 2020/  odbędzie się chrzest róży Barbara Skarga a matka chrzestną ma być aktorka Hanna Skarga córka Barbary. dodam, że słynna aktorka Hanna Skarżanka była siostrą Barbary.

Kilka słów o Barbarze Skarga. Urodzona 25 października 1919 w Warszawie, zmarła 18 września 2009   specjalizowała się w historii filozofii nowożytnej, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członkini Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W czasie niemieckiej okupacji Polski łączniczka Armii Krajowej. W 1944 aresztowana przez Rosjan i skazana na 10 lat obozu pracy, więziona w obozie w Prawieniszkach na Litwie. Następnie została zesłana w głąb Rosji, w tym na Syberię. Była więziona m.in. w łagrze w Uchcie. Po z wyjściu z GUŁAGU otrzymała nakaz dożywotniego osiedlenia w kołchozie. Do kraju powróciła w 1955.

Dama Orderu Orła Białego (1995).Była członkiem Kapituły tego odznaczenia i Kanclerzem Orderu w latach 2001–2005.Patronka Fundacji na Rzecz Myślenia oraz nagrody za esej filozoficzny fundowanej przez tę Fundację. I parę słów od siebie.  Miałem okazję zapoznać się z pracami Pani Profesor podczas zajęć z historii myśli społecznej, prowadzonych w latach 1966-68, przez Profesor Ninę Assorodobraj, która była jej opiekunem naukowym i pod której kierunkiem powstało opracowanie „Narodziny pozytywizmu polskiego. Była to jej praca doktorska obroniona w roku 1961. B. Skarga z powodów politycznych nie mogła prowadzić zajęć  ze studentami.

Napisz komentarz