Poznań

Mieszaniec herbatni.

Hodowca – Leopold Grąbczewski /1906-1979/, w roku 1966.

Kwiaty -

Zapach -

Krzew -

Pochodzenie – sport lub siewka od  Rouge Meilland.

W roku 1988 wraz z T. Bojarczukiem opisaliśmy w „Roczniku Dendrologicznym” nowy kultywar róży o nazwie Rosa ‘Poznań’, należący do grupy tzw. róż parkowych (Bojarczuk, Zieliński 1988). Roślina, która dała początek nowej odmianie, znaleziona kilka lat wcześniej na jednym z poznańskich osiedli, okazała się na tyle interesująca, iż uznaliśmy, że warto ją rozmnożyć i obserwować na terenie Arboretum Kórnickiego. Już po formalnym opublikowaniu nazwy, nawiązującej do miejsca jej odkrycia, Rosa ‘Poznań’ była przez kilkanaście lat mnożona i sprzedawana przez szkółki „Rosarium” dr. Adama Choduna w Radlińcu koło Nowego Miasta. Opisując nowy kultywar pod nazwą Rosa ‘Poznań’ nie byliśmy niestety świadomi, że dużo wcześniej nazwy ‘Poznań’ użył Leopold Grąbczewski dla  wielkokwiatowej róży, wyhodowanej przez tego znanego szkółkarza w Dąbrówce k. Warszawy. Przypomniał o tym Dolatowski (1999) w książce „Szkółkarstwo Polskie 1799–1999”, w której zamieścił krótką notatkę o róży ‘Poznań’, zaczerpniętą z niedatowanej ulotki reklamowej wydanej przez działającą w latach sześćdziesiątych XX w. Centralę Handlu Zagranicznego „Rolimpexˮ. Z ulotki tej wynika, że Rosa ‘Poznań’ została zaprezentowana przez Grąbczewskiego jako nowa odmiana w 1966 r. i w tym samym roku otrzymała wyróżnienie w Kortrijk w Belgii. Z zapisu w książce hodowlanej firmy „Grąbczewscy” wiadomo, że Rosa ‘Poznań’ jest jedną z wyselekcjonowanych siewek odmiany ‘Rouge Meilland’(Jan Grąbczewski, inf. ustna).

Dość dokładny opis róży ‘Poznań’  sporządzony najprawdopodobniej przez samego Leopolda Grąbczewskiego, pozwala sądzić, że była to wyjątkowo efektowna odmiana. Nie została jednak zarejestrowana i po krótkim okresie popularności – praktycznie zniknęła z uprawy. Brak jej w ogrodach botanicznych i w kolekcjach prywatnych, nie poleca jej żadna z działających współcześnie specjalistycznych szkółek, nie ma jej również działająca w Runowie szkółka „Grąbczewscy”.

Nie wiadomo, czy Rosa ‘Poznań’ hodowli Grąbczewskiego zostanie gdzieś w uprawie odnaleziona, jednak homonimiczną nazwę Rosa ’Poznań’, użytą dla opisanej w 1988 roku róży parkowej, należało zmienić. Zmiana tej nazwy na Rosa ‘Poznańska’ została zaproponowana A. Chodunowi i po raz pierwszy kultywar o powyższej nazwie oferowany był w elektronicznym katalogu tego szkółkarza z 2011 roku. Niestety publikacja ta nie jest uprawniona, według bowiem Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych (Brickell i in. 2009) opis kultywaru zamieszczony w mediach elektronicznych może być uznany za ważnie opublikowany (Art. 25.1, Zalecenia 25 B.2 i 25 B.3) tylko wówczas, gdy wydrukowana kopia katalogu handlowego zawierającego tę nazwę zostanie przekazana do co najmniej pięciu z wyznaczonych przez wspomniany kodeks bibliotek. Publikacja elektroniczna kultywaru Rosa ‘Poznańska’ nie spełnia tych warunków. W związku z powyższym nazwa ta publikowana jest formalnie po raz pierwszy.

Przytaczam artykuł  zamieszczony w : ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 62 – 2014 • 63–66

Napisz komentarz