Stratosfera

stratosfera-jpg2_ stratosfera

fotografie – przez uprzejmość Pani Małgorzata Kralka w szkółkach Schulteissa 2012.

Nie ma sposobu na jednoznaczną klasyfikację tej odmiany. Źródłem kłopotu jest to, że rośliną mateczną jest Nordlandrose I Geschwinda a tą część badaczy klasyfikuje jako różę setigera a część  jako mieszańca multiflory – i ten drugi pogląd ostatnio przeważa. Byłaby więc Stratosfera mieszańcem multiflory. Można też tego kłopotu uniknąć i uznać ją za mieszańca centifolii, jako że  kwiaty jej wielce centifolię przypominają.

Hodowca – Jan Bohm, rok 1934. Bohm był bardzo zafascynowany dorobkiem Rudolfa Geschwinda  i zawsze miał w ofercie handlowej coś z Geschwinda. Tym razem widzimy próbę wykorzystania tego dorobku w swoim programie hodowlanym.

Kwiaty rozetowe, różowe do fioletowo różowych/karminowo różowe/. Kwiaty średnicy 5 – 8 cm, złożone z ponad 40 żyłkowanych płatków osadzone po 1 do 3 na pędzie. Nie powtarza kwitnienia.

Zapach – intensywny.

Krzew – jest rodzajem małego klimbera dorastającego do 2m wysokości. Wydaje się że najodpowiedniejszym sposobem jej prowadzenia byłaby forma kolumnowa. Odmiana całkowicie mrozoodporna. Bohm sugeruje odmłodzenie jej po 3 – 4 latach.

Liście – szaro zielone, szorstkiej tekstury.

Pochodzenie – Geschwinds Nordlandrose I x r. centifolia . Jako ciekawostkę podam, że Bohm wykonał również krzyżówkę w której rośliną mateczną została  właśnie centifolia. Ta druga to Bohmova Azurova. W zamyśle Bohma, było wyhodowanie mrozoodpornych róż pnących , powtarzających kwitnienie. Do tej grupy należała poza tu omawianymi , również CSL Legie. Na ten moment nie potrafią odpowiedzieć dlaczego ten ambitny plan nie został przez niego zrealizowany.

Napisz komentarz