Immensee

immensee-powsin.jpg

Krzewiasta, okrywowa.

Synonimy – Inne, spotykane również w obrocie nazwy to Grouse, lub Lac Rose.

Hodowla Reimera Kordesa z roku 1982.

Kwiaty o średnicy około 3cm, blado różowe z żółtymi pylnikami, rozwijając się bieleją, pojedyncze, złożone z 5-8 płatków , lekko/średnio/  . Kwitnie późno w czerwcu  baldachogronami złożonymi do 40 pojedynczych kwiatów, praktycznie raz w sezonie , we wrześniu kwiaty pojawiają się sporadycznie i są skąpo rozproszone po roślinie.Kwiaty tej róży są bardzo lubiane przez pszczoły i motyle.

Zapach – mocny, piżmowy .

immensee-1 immensee

Krzew wydaje długie, do 3m,a nawet i więcej, pędy płożące się trochę niedbale po ziemi / i ukorzeniające się/lub nieznacznie wznoszące się nad ziemią. Ulistnienie ciemnozielone,błyszczące a liście bardzo długo pozostają na roślinie, praktycznie do przymrozków.  Dobra mrozoodporność – strefa 4b usda. Stosuje się ją jako różę okrywową, nadaje się też do uprawy w pojemnikach. Jedna z pierwszych róż wyhodowanych z przeznaczeniem jako róże okrywowe. Według mojej oceny to taka ulepszona wersja Nozomi.

Pochodzenie: The Fairy x siewka r. wichuraiana.

Immensee to jezioro w Szwajcarii.

Fotografie: Przez uprzejmość Pani Małgorzata Kralka

Krzew o pdach d∏ugich, wiotkich, p∏o˝à-

cych, 15–20 x 150–200 cm, liÊcie do 8 cm, list-

ki oko∏o 2 cm, ciemnozielone b∏yszczàce i d∏u-

go pozostajàce na pdach (w2001 roku do

grudnia). Kwiaty pojedyncze o Êrednicy 3 cm,

u∏o˝one na pdach Êrednio po 11 (1–37) wbal-

dachogronach, wpàkach bladoró˝owe (RHS-CC;

52C), wpe∏ni rozwinite bia∏e (RHS-CC;

155B). Kwitnie obficie w czerwcu, powtarza

kwitnienie w sierpniu i wrzeÊniu. Jest ono s∏ab-

sze. Zapach intensywny.

Krzew o pdach d∏ugich, wiotkich, p∏o˝à-

cych, 15–20 x 150–200 cm, liÊcie do 8 cm, list-

ki oko∏o 2 cm, ciemnozielone b∏yszczàce i d∏u-

go pozostajàce na pdach (w2001 roku do

grudnia). Kwiaty pojedyncze o Êrednicy 3 cm,

u∏o˝one na pdach Êrednio po 11 (1–37) wbal-

dachogronach, wpàkach bladoró˝owe (RHS-CC;

52C), wpe∏ni rozwinite bia∏e (RHS-CC;

155B). Kwitnie obficie w czerwcu, powtarza

kwitnienie w sierpniu i wrzeÊniu. Jest ono s∏ab-

sze. Zapach intensywny.

Napisz komentarz

You must be logged in to post a comment.